top of page

Innehaver

 

Håvard Høydahl

 

Utdannelse:

1993/94 - Mekaniske fag

1994/95 - Helse og sosial

1995/96 - Fotterapeut VK1

1996/97 - Fotterapeut VK2

2005-2008 - Adjunkt yrkesfaglærer

2014 - 2017 - Master i Helsefagvitenskap

 

Arbeidserfaring:

1997 - 2003

Såleprodusent, Kristiansand
delansvarlig for oppstart, drift og kundekontakt for Nordens største produsent av innleggsåler til industri og helsevesen. Læreperiode på klinisk arbeid og såleteori/praksis.

 

2000 -

Selvstendig næringsdrivende
Klinisk arbeid med pasienter med muskel og skjellettlidelser, såleproduksjon, flere skoprosjekt for store bedrifter i Norge, fagkonsulent på sko og avlastning til helsevesenet. Jobbet med innovasjon på behandlingsmetoder for muskel og skjellettlidelser.

 

2002 - 2004

Lærer Norsk fotterapeutskole, Kristiansand
Ansvarlig for fagene skolære, bevegelseslære, avlastning og anatomi

 

2008 -

Sensor og eksaminator i fotterapi nasjonalt, i samarbeid med Fylkeskommunen i Oslo.

 

2011 -

Adjunkt på fotterapi linjen, Folkeuniversitetet Romerike
Fagansvarlig for Vg2 og Vg3, og ansvarlig for oppbyggingen av fotterapilinjen og eksamen. Hovedansvar for utvikling av nettutdannelsen til fotterapeuter v/folkeuniversitetet.  Utarbeidet intern kontroll for elevklinikken innen fotterapi.

 

 

2013-2014

Medforfatter på tre nasjonale lærebøker i fotterapi og ortopediteknikk.

 

2014 -

Medansvarlig for oppbygging av fotterapilinjen på Bio Medicus akademiet, Oslo, samt undervisningsansvaret i faget.

Håvard Høydahl

 

Lærebøker i fotterapi og ortopediteknikk

bottom of page