top of page

MEDIA

 

 

 

- Barnesko har tradisjonelt produsert som en voksensko i miniatyr. Dette fører nødvendigvis med seg faktorer som ikke samsvarer med barnefoten. I 2013 gjorde vi et forsøk på å oppklare en del myter rundt barnesko. Les test om "barnesko"

 

 

- Såleklinikken har i løpet av en 15 årsperiode sett tendenser til at overdreven støtdemping i sko kan skade mer enn å behandle. Skoprodusentene og forhandlere har vært veldig klar på at støtdemping er avgjørende for smertelindring og viktig når man løper eller går på hardt underlag. Nå er det slik at skoforhandlere og skoprodusenter har basert sine uttalelser på tradisjon og ikke på valid dokumentasjon. For eksempel er fotens første underlag, skoen. Ikke bakken eller asfalten som ofte blir uttalt. En dobbel blindet randomisert kontrolert studie bekrefter mye av dette. Les om "støtdemping"

 

 

- I 2013/14 hadde elevene ved fotterapeutlinja ve Folkeuniversitetet Romerike, fokusert på smertebildet hos unge voksne. Arbeidet baserer seg på bakgrunn av flere undersøkelser som har indikert at unge gutter og jenter sliter med fot-legg eller knesmerter. Adjunkt og Bedriftsterapeut Håvard Høydahl hadde det overordnede ansvaret for undersøkelsen. Les om "fotlidelser"

 

 

- Innleggsåler er et utvannet og misbrukt begrep hvis du tenker helse. Jeg opplever daglig at pasienter kommer til meg med henvisning fra lege på innleggsåler. Hva slags innleggsåler er det ikke noe spesifikasjon på. Statiske eller dynamiske såler, behandlingssåler, korrigerende eller avlastende såler er aldri vurdert. Alt er opp til pasienten å finne ut av. Da har man i utgangspunktet sagt at en passiv innleggsåle på en sportsbutikk er det samme som en proffesjonsutdannet sålemaker som undersøker foten og bevegelsesmønstret. Vi vet også at skoen må tas hensyn til før man skal tilvirke en inleggsåle. I dag er det bare fotterapeuter som har om sko i sin læreplan, og har tilbud om fordypning i såle, sko og bevegelseslære. Dette er uheldig for pasienten. Noen spørsmål som er verdt å stille seg rundt dette temaet:

    Bør man ikke tilpasse en innleggsåle basert på en aktiv analyse, når man skal bevege seg med sålen?

    Bør man ikke unngå å bygge opp og passifisere buene i foten, når det ofte er disse som bør aktiviseres?

    Bør det ikke tas mer hensyn til skoen med alle styringsfaktorene, når man vet at denne påvirker foten?

    Bør man ikke undersøke om feilstillingen er muskulært betinget, før man vurderer såletype?

    Når man behadler en muskulært betinget feilstilling, bør ikke målet være at pasienten blir sålefri etter behandling?

Les om "innleggsåler og ryggsmerter"

 

   

 

 

01.08.18 Les i NRK om Vanlige fotlidelser

bottom of page