top of page

Arbeidsområder SåleKlinikken

Klinisk arbeid

 

Såleklinikken gjennomfører en omfattende behandling av fotlidelser og generelle muskel og skjelettlidelser som baserer seg på forskning innenfor flere fagdisipliner og erfaringene fra ca. 18000 kliniske behandlinger.
 

Muskel og skjelettlidelser er ofte meget sammensatt, der blandt annet styringsfaktorer i sko, bevegelseslære, leddanalyse og korrigeringsteknikk må tas hensyn til. I dag vet vi at skoen kan utløse, opprettholde eller forverre belastningslidelser i hele kroppen. Innleggsåler blir spesialtilpasset til pasienten ut fra feilstilling, bevegelse, skotøy, og arbeidsprofil.

 

Såleklinikken korrigerer med ca 400 forskjellige sålealternativer inkludert forskjellige materialvalg. Såleklinkken innehar spesialkompetanse på området.

For mer informasjon ta kontakt med Såleklinikken

 

 

 

 

 

 

Rådgivning bedrift

Såleklinikken har de siste årene jobbet med flere store industrielle aktører som har sko som fokusområde. Konseptet går ut på å analysere skoens styringsfaktorer mot det gående mennesket. Skoen innehar flere styringsfaktorer som påvirker hvordan foten beveger seg med skoen, og hvordan foten blir behandlet fra den første hælkontakten, til vi ferdigstiller steget og starter på et nytt steg.

 

For å starte på et slikt arbeid kreves det blandt annet inngående kunnskap om anatomi, kinesiologi generelt, biomekanikk, skotekniske data, arbeidsprofil og arbeidsplassprofil. Såleklinikken tester og analyserer om skoens egenskaper påvirker det gående mennesket i tillegg til det arbeidsområdet som skoen skal brukes til.

 

Konseptet har stor verdi både for skoimportører , skoprodusenter og forhandlere. I bedrifter der arbeiderne står og går mye vil en slik kvalitetssikring inneha stor verdi der man kan konsentrere seg om sko som har en bedre innvirkning på helsen til de som skal bruke skoen. Det blir også lettere å kunne tilpasse sko til forskjellige brukerbehov når man rådgiver om sko. Målet er at sluttbruker vil kunne stå bedre i arbeidet, oppleve mindre smerter i løpet av en arbeidsdag med bedre tilpasset skotøy.

For mer informasjon om sko og samarbeid, ta kontakt med Såleklinikken

 

Undervisning og kurs

 

Såleklinikken har siden 1999 undervist og kurset helsepersonell i fagområdene sko, avlastning og bevegelseslære. Kursene til Såleklinikken baserer seg på forskning og klinisk arbeid gjennom 18 år.

 

I dag vet vi at skoen kan utløse, opprettholde eller forverre uspesifikke fot, legg og kneproblem. Det er utviklet behandlingssåler som brukes i behandlingen der fotstilling og bevegelsesmønsteret er abnormalt. Det vil også vli gjennomgått opptrening og korrigeringsmetoder i hvordan bevege seg. En innføring i de nevnte fagområdene finner du i utvalgte kapitler de nye lærebøkene innen fotterapi som undertegnede er medforfatter på. Nasjonale lærebøker i fotterapi og ortopediteknikk

bottom of page