top of page

Hulfot (pes cavus)

Pes cavus er et beskrivende begrep der foten er preget av høybue der vektbæringen ikke forekommer. Ingen spesifikk radiografisk definisjon av pes cavus eksisterer. Deformiteten kan ligge i forfoten, midtfoten, hælbenet eller en kombinasjon av disse områdene. Pes cavus med de overnevnte beskrivelse, forekommer hos omtrent 10% av befolkningen generelt.
Pes cavus blir vanligvis delt inn i to kategorier: pes cavus simplex og pes cavo varus.
Ved pes cavus simplex er det en auka supinasjon i foten, og endret hellingsvinkel på metatarsalknoklane. Hælen "trekker seg" mot framfoten, og belastningspunktene både i hælen og framfoten blir mindre. Tilstanden er lett å kjenne igjen ved en visuell observasjon der trykket ligg lateralt, på utsiden av foten, og gjennomføringa av foten, gangavviklingen går ut fra tå nr. 2–5. Den mediale buen på innsiden av foten er forhøyet sammen med dorsalsida av foten (fotrista). Det oppstår ofte en retraksjon, tilbaketrekning av tærne. Et kriterium for den mildere formen pes cavus simplex er at midtre delen av laterale fotkant, altså yttersiden av normalt når ned til underlaget ved belastning. Dersom disse parametrene oppstår, kategoriserer vi tilstanden som pes cavus simplex.
Den mer alvorlige og fikserte varianten av holfot blir kaller vi pes cavo varus, og medfører høy fiksert, låst lengdebue. Hælen står ofte vinklet i varus-stilling og yrrtsiden av foten ikke treffer bakken ved belastning. I slike tilfelle bør en samarbeide med lege eller annet relatert helsepersonell.
Årsak
Pes cavus har ingen klar og entydig årsak. Man trur det er en muskulær ubalanse mellom agonist og antagonist som kan ha si årsak i nevrologiske forandringer. Det er også grunn til å tru at sjukdommar som Charcot-Marie-Tooth’s sykdom, myelodysplasi, poliomyelitt og Friedreich’s ataksi har innvirkning på tilstanden. Ofte, (i ett av fem tilfellene) finner man ikke årsaken til feilstillingen. Da kalles tilstanden idiopatisk (navn på ein sjukdom som oppstår spontant uten kjent årsak og uten å ha samanheng med noen annen kjent tilstand). Ankelsmerter, hælsmerter og smerter i framfoten er vanlege smertetilstandar som følger med pes cavus. Lateralsiden, altså utsiden av foten blir overbelastet, og stressfraktur (trøtthetsbrudd) i 5. meta- tarsalknokkel kan oppstå.
Behandling
Det er viktig å ta vare på mobiliteten i foten. Hos barn fra 7–15 år kan tøyniger og aktiviserende innleggssåler være gunstige. Dersom det ikke foreligger noen form for smerte, bør ikke sålen benyttes over lengre perioder. Hos voksne bør man sjekke om det er låsinger i foten, og om skoen innehar styringsfaktorer som påvirker tilstanden. Sko vil alltid påvirke foten og skal vurderes sammen med andre tiltak.
Kilde:

Balsdon ME, Bushey KM, Dombroski CE, LeBel ME, Jenkyn TR. Medial Longitudinal Arch Angle Presents Significant Differences Between Foot Types: A Biplane Fluoroscopy Study. J Biomech Eng. 2016 Oct 1. 138 (10):[Medline].

Wapner KL, Myerson MS. Pes cavus. Myerson MS, ed. Foot and Ankle Disorders. Philadelphia, Pa: WB Saunders; 2000. 919-941.

bottom of page