top of page

SåleKlinikken

 

Såleklinikken er en uavhengig faginstans på området muskel og skjelettlidelser. I dag er det begrenset kunnskap i helsevesenet rundt uspesifikke fot, legg og knesmerter. Såleklinikken har de siste 19 årene jobbet med sko, aktiv bevegelseslære og dynamiske individuelle inleggsåler, som aktiv innvirkende faktorer på fot- legg- og knesmerter. Vi har utført og kvalitetsikret ca. 180000 behandlinger på pasienter med muskel og skjelettlidelser.

 

I behandlingene våre benytter vi kunnskap rundt sko, beveglseslære og dynamiske individuelle innleggsåler som støtter seg på forskning og innovasjon de siste 20 årene.

Ved å implementere alle disse elementene øker behandlingseffekten signifikant. Les mer om sko, bevegelseslære og innleggsåler under menyen "fagkompetanse".

 

Såleklinikken har de siste årene vært aktivt deltakende i store skoprosjekter, og behandlet bedrifter og institusjoner med stort sykefravær. Dette har resultert i en større innsikt og erfaring på å forstå hvorfor 50% av befolkningen idag har en eller flere muskel og skjelettlidelser.

Vi har blandt annet avdekket at 47% av 20 åringer har et eller flere fot, legg eller kneproblem. SÅleklinikken jobber som skorådgiver for flere store aktører som vil kvalitetsikre sko til bedriftsmarkede og helsevesenet.

 

Såleklinikken har også vært medforfatter på 3 nasjonale lærebøker i fotterapi som ble utgitt på Vett og Viten i 2014.

bottom of page